1. Mannie Fresh, Waka Flocka, Juvenile & Fat Pimp –