Kicking off his headlining Australia tour next week, today New